Kościół wzniesiony przez protestantów w stylu neogotyckim w 1863 r. Jest to obiekt murowany, jednonawowy, założony na planie krzyża, z krótkim prezbiterium zakończonym wielobocznie, wieża w ścianie frontowej ponad portalem wejściowym, nakryta hełmem stożkowym. Dachy dwuspadowe, szczyty ramion transeptu trójkątne z blendami, wnętrze nakryte sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, empora muzyczna na zakończeniu nawy, loża kolatorska w bocznej ścianie, okna o wykroju ostrołukowym. We wnętrzu wyposażenie z czasu budowy m.in. ambona, kamienna chrzcielnica, witraże.