Kościół wzniesiony w XV w., przebudowany w XVII i XX w. Jest to budowla orientowana, murowana, jednonawowa, oskarpowana, z węższym prostokątnym z prezbiterium, kruchtą od północy, wieżą od zachodu, ozdobioną schodkowymi szczytami, i oknami w ostatniej kondygnacji. Dach dwuspadowy, wnętrze nakryte płaskim stropem, prezbiterium sklepienie krzyżowe, w zakrystii kolebka, w elewacjach ostrołukowy portal i okna o odcinkami łuków, empora nad zakrystią otwarta dwiema arkadami do wnętrza, drewniana na zakończeniu nawy. We wnętrzu zachowały się m.in. ołtarz, ambona, kamienna chrzcielnica, prospekt organowy, ława kolatorska. W murach obwodowych kilka ka­miennych nagrobków i epitafiów z XVII i XVIII w.