W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:

- w poniedziałek– Święci Młodziankowie, męczennicy, ponieśli śmierć na rozkaz Heroda z powodu przyjścia na świat Zbawiciela;

– w sobotę – Święci Bazyli Wielki (329-379) i Grzegorz z Nazjanzu (330-390), biskupi i doktorzy Kościoła.

  1. Dziś Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa.
  1. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszam o godz. 1600 na dziękczynne Msze Świętą i nabożeństwo eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku, będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy rok.
  1. W piątek 1 stycznia uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze Święte według porządku niedzielnego. Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Ciągle słyszymy o nowych konfliktach, które wybuchają w różnych miejscach świata. W czasie modlitwy o pokój módlmy się także o opamiętanie dla tych, którzy dla własnych interesów sieją niepokój i wywołują konflikty. Wyjątkowo – zmiana tajemnic Żywego Różańca.
  1. 2 stycznia, w pierwszą sobotę miesiąca, o godz. 900 Msza Święta o Niepokalanym Sercu Najświętszej Maryi Panny. Okazja do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy i znieważenia.
  1. Tradycyjna wizyta duszpasterska, zwana „kolędą” w obecnych warunkach jest odwołana. Zapraszam jednak wszystkich mieszkańców naszej parafii na Msze święte w intencji mieszkańców danej miejscowości, które będą sprawowane od 4 stycznia do 14 stycznia (od poniedziałku do piątku, w dni powszednie) wg planu wywieszonego na tablicy ogłoszeń.
  1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej: Niedzieli oraz Gościa Niedzielnego (w cenie 10zł), oraz Mały Gość Niedzielny (numer styczniowy w cenie 5 zł), dla uczniów z klas I-VIII jest Ziarno.