W tym tygodniu patronuje nam:

- piątek – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych, którym poświęcił się bez reszty.

 1. Dziś uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Kościele jest obchodzona już od V wieku. Chrystus Pan, zanim opuścił ziemię, powiedział do Apostołów: „A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie” (J 12,32). I tłumaczył im, że Jego odejście jest potrzebne, aby mógł zesłać Ducha Pocieszyciela. Po złożonej z samego siebie Ofierze Nowego i Wiecznego Przymierza wszedł do chwały Ojca, aby wstawiać się za nami, aby przygotować nam miejsce. My wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich drogach wiary. Moc do tej wędrówki czerpiemy z samego Chrystusa obecnego w Eucharystii, odwagę i siły – z Ducha Świętego, który nieustannie nas wspiera i pociesza.
 2. W kalendarzu liturgicznym pod datą 24 maja umieszczone zostało specjalne liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych. Z inicjatywy papieża Benedykta XVI w tym dniu modlimy się za Kościół w Chinach. W 2007 roku Benedykt XVI wydał list apostolski, w którym postanawia, że dzień 24 maja każdego roku ma być poświęcony pamięci i modlitwom za Kościół w tym kraju.
 3. W piątek, 26 maja, przypada Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg przywołał już do siebie. Wszystkich zapraszam na wspólną Eucharystię i modlitwę o godz. 1800, podczas której przez wstawiennictwo Najświętszej z wszystkich matek, Maryi, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy, za ich dobre serca i ręce, będziemy prosić o potrzebne łaski w ich codziennym utrudzeniu.
 4. W przyszłą niedzielę, 28 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tak zwane Zielone Świątki. Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby zadośćuczynić przykazaniu kościelnemu nakazującemu spowiedź i Komunię Świętą wielkanocną.
 5. Przypominam, że w maju codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej. W naszej parafii nabożeństwo jest w dni powszednie o godz. 1730, w niedzielę o godz. 930 i 1130. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach osobistych, rodzinnych i narodowych możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo!
 6. W środę zapraszam na Adorację Najświętszego Sakramentu, od godz. 1700.
 7. Wszystkim, którzy pomagali w przygotowaniu kościołów w naszej parafii, spotkania z księdzem biskupem, i tym, którzy w nich uczestniczyli - składam serdeczne Bóg zapłać.
 8. 16 czerwca br. organizowany jest wyjazd do Pragi. Koszt 390 zł. Zapisy w zakrystii.
 9. Spotkanie dla rodziców dzieci rocznicowych odbędzie się w piątek po wieczornej Mszy świętej w Małuszowie.
 10. Spotkanie dla rodziców kandydatów do bierzmowania z klas VI i VII odbędzie się w piątek 2 czerwca, po wieczornej Mszy świętej.
 11. W ubiegłym tygodniu dostaliśmy do opłacenia fakturę za:
 • za dystrybucję energii elektrycznej z kościołów w Małuszowie – 68,94(M) i 65,533zł(J)
 • za energię elektryczną z kościoła w Kościelcu – 192,69zł
 1. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej: Niedzieli (w cenie 10zł) oraz Gościa Niedzielnego (w cenie 10zł) oraz Mały Gość Niedzielny. Dla uczniów szkoły podstawowej jest Ziarno.