W tym tygodniu patronuje nam:

- wtorek – św. Andrzej Bobola (1591-1657), prezbiter i męczennik, patron Polski (święto).

  1. Przez kolejne dni maja kroczymy z Maryją, opromienieni i radośni Paschą Jej Syna. Dziś, w szóstą niedzielę Wielkanocy, gromadzimy się wokół ołtarza, żeby to misterium paschalne mogło przemienić całe nasze życie. Przyjmowanie sakramentów świętych, zwłaszcza pełny udział w Eucharystii, wsłuchiwanie się w słowo Boże – to wszystko otwiera nas na Najwyższego, który zadziwia swoją mocą, dobrocią i bezinteresownością. Tak rodzi się nasza wiara, nadzieja i miłość – dobro, którym można i trzeba się dzielić z innymi. Właśnie w ten sposób stajemy się solą dla ziemi, nadajemy właściwy sens naszej doczesności.
  2. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfitych plonów, aby nikomu w naszej ojczyźnie i na całym świecie nie brakowało chleba powszedniego. Jeśli nie w inny sposób, to przynajmniej przez żarliwą modlitwę prośmy naszego Ojca w Niebie o sprawiedliwy podział plonów ziemi, aby ludzie nie umierali więcej z głodu.
  3. We wtorek, 16 maja, przypada święto kolejnego patrona Polski, Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI i XVII wieku i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki. Stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten Święty Patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej ojczyźnie i we wspólnocie narodów.
  4. W czwartek, 18 maja, przypada 103. rocznica urodzin Świętego Jana Pawła II. Tego dnia podziękujmy Bożej Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości, jaki nam pozostawił. Wbrew wszelkim atakom na jego osobę wpatrujmy się w jego święte życie, aby na jego wzór każdego dnia, krok po kroku być bliżej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy. On uczynił to w sposób wyjątkowy, powtarzając Jej synowskie: „Totus Tuus”.
  5. Przypominam, że w naszej parafii nabożeństwo jest w dni powszednie o godz. 1730, w niedzielę o godz. 930 i 1130. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej pomoc!
  6. W przyszłą niedzielę przypada uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, po której przez specjalną nowennę będziemy się przygotowywali do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
  7. W najbliższy piątek 19 maja przeżywać będziemy w naszej parafii - wizytację kanoniczna. Jej program będzie następujący: godz. 1130 spotkanie z uczniami i pracownikami SP w Kościelcu, godz. 1500 spotkanie z Żywym Różańcem w Małuszowie na nabożeństwie, godz. 1500 spotkanie z Żywym Różańcem w Małuszowie na nabożeństwie, godz. 1600 spotkanie z Radą Parafialną na plebanii w Małuszowie, godz. 1730 Msza święta w Kościelcu ze sprawozdaniem oraz udzieleniem sakramentu bierzmowania.
  8. 16 czerwca br. organizowany jest wyjazd do Pragi. Koszt 390 zł. Zapisy w zakrystii.
  9. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania będą w poniedziałek, wtorek i środę w Kościelcu o godz. 18. Spowiedź przed sakramentem bierzmowania będzie w środę o godz. 1630 w Kościelcu.
  10. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej: Niedzieli (w cenie 10zł) oraz Gościa Niedzielnego (w cenie 10zł) oraz Mały Gość Niedzielny. Dla uczniów szkoły podstawowej jest Ziarno.