Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie. Erygowana w 1301r.
Kościoły: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie
Kościół św. Józefa w Małuszowie
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu

.......

Godziny mszy świętych

Małuszów
wtorek - piątek - 18.00 ( oprócz czwartku )
w sobotę - 18.00
w niedzielę - 8.00 oraz 12.00

Kościelec
w czwartek - 18.00
w sobotę - 16.00 w niedzielę - 10.00


Portal mieszkańców Gminy KrotoszyceŚwięty Wojciech, biskup i męczennik - główny Patron Polski


Święty o dwu imionach - w świecie chrześcijańskim jest czczony jako Adalbert, a w Polsce znany jako Wojciech. W trzech krajach jest szczególnie czczony. W Czechach urodził się i był drugim biskupem Pragi - stolicy kraju. Węgry nawiedzał kilka razy i miał tam udzielić sakramentu Bierzmowania św. Stefanowi, późniejszemu królowi. W Polsce poniósł śmierć męczeńską i tu spoczęły jego śmiertelne szczątki.

 Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Ku czci św. Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazach-płaskorzeźbach, wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha.

 Posiadamy trzy żywoty św. Wojciecha, spisane w jego czasach. Pierwszy żywot został spisany w związku z kanonizacją Świętego około roku 999, prawdopodobnie na podstawie relacji świadków: bł. Radzima i Benedykta przez Jana Kanapariusza - mnicha opactwa benedyktyńskiego na Awentynie w Rzymie. Autorem drugiego żywota spisanego w latach 1002-1004  jest św. Brunona z Kwerfurtu. W bibliotece w Tagernsee znaleziono napisany w Polsce, zapewne w wieku XI, opis śmierci męczeńskiej Świętego. O Świętym Wojciechu znajdują się obszerne wzmianki: w Kronice Thietmara oraz w Rocznikach kwedlinburskich i hildesheimskich. W latach 1260-1292 zostały spisane cuda św. Adalberta.

Sprawozdanie na czas wizytacji Ks. Bp. Marka Mendyka. W Małuszowie p.w. parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w dniu 24.10.2017 r.

Na terenie naszej Parafii w Małuszowie znajdują się trzy
kościoły, dwa na miejscu w Małuszowie i jeden filialny w
Kościelcu. Świątynia p.w. Narodzenia N.M.P. w Małuszowie
zbudowana została w XV w. w stylu gotyckim. Przebudowana
w XVII i XIX w. Drugi kościół po protestancki, przejęty przez
parafię w powojennej rzeczywistości, jest budowlą z XVIII w.
w stylu neo-gotyckim. Natomiast świątynia w Kościelcu jest
budowla bardzo historyczną szczególnie jej wieża jako
pozostałość kościoła pocysterskiego. Nawa główna i arkady
wewnątrz są ozdobione malowidłami na desce o tematyce
biblijnej Starego Testamentu po jednej stronie a po drugiej z
Nowego Testamentu. Wokół tychże kościołów znajdują się
cmentarze parafialne, natomiast w Małuszowie jest również
cmentarz komunalny, przy wyjeździe w kierunku Legnicy.
Liczebność wiernych na dzień dzisiejszy wynosi 1945
zameldowanych na stałe. Zatrudnienie mają w najbliższych
zakładach pracy w Jaworze i Legnicy – strefa ekonomiczna.
Pierwszym duszpasterzem wiernych przybyłych na teren
parafii a szczególnie w Małuszowie byli Ks. Alfons Meyer. Z
Legnickiego Pola przyjeżdżał Ks. Władysław Lupa, a następnie
ks. Stefan Bosak.W latach 1948- 81 duszpasterzowali w
kolejności ks. Onyfry Stankiewicz, Ks. Onufry Wołyniak, Ks.
Albin Jończyk, Ks. Jan Wiczkowski, i Ks. Henryk Mojecki który
spoczywa na tutejszym cmentarzu w Małuszowie.1981- 2000
Następnie pracowali od 2000- 2016 Ks. Krzysztof Kowalczyk

I Ks. Jan Bryja. A od 2016 ks. Andrzej Płaza mówiący te słowa.
Ostatnia wizytacja miała miejsce 11.11.2012 r. Przeprowadził
ją Ks. Bp. Stefan Cichy .
Życie religijne wiernych przebiega w następującym porządku
Mszy św. w Sobotę o godz. 16:00 w Kościelcu a o godz. 18:00
w Małuszowie w porządku niedzielnym, w Niedzielę o godz.
8:00 w Małuszowie w kościele przy plebani, o godz. 10:00 w
Kościelcu, a o godz.12:00 w Małuszowie w kościele
pomocniczym p.w. Św. Józefa. Nabożeństwa w ciągu roku
liturgicznego maja miejsce w Adwencie – roraty w tygodniu
na Mszy św. o godz. 18:00. Droga Krzyżowa w czasie
Wielkiego postu o godz. 16:00 w Kościelcu a o godz. 17:30 w
Małuszowie. Nabożeństwa Gorzkich Żali w Niedzielę po Mszy
św. Nabożeństwa Majowe przed Mszą św. a czerwcowe po
Mszy św. w tygodniu . I Nabożeństwa Różańca św. w
październiku o godz. 17:30 a modlitwa wypominkowa w
listopadzie po Mszy św.
Życie sakramentalne w ostatnim roku liturgicznym 2016- 17.
Ochrzczono 14 dzieci, do pierwszej komunii św. przystąpiło
17 dzieci, do sakramentu bierzmowania przygotowało się 30
osób, sakrament Małżeństwa zawarło 4- pary małżeńskie.
Sakrament namaszczenia chorych przyjęło 40 osób a w każdy
pierwszy piątek kapłan odwiedza 30 osób chorych w parafii.
Bez pojednania z Panem Bogiem umarło 4 osoby na 17
osób w ciągu roku. W czasie rekolekcji które przeprowadził
O. Kryspin Bernat OFM ze Złotoryi wzięło

Udział 20 % wiernych. W naszej parafii . p.w. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie rozprowadzane są
następujące czasopisma katolickie; Niedziela 10, Gość
Niedzielny 5, Miłujcie się 10,Mały misjonarz 1, Misje dzisiaj 1,
Oserwatore Romano 1.
W parafii działają następujące grupy; Ministranci 10,
lektorów 4, Żywy Różaniec 3, Rada parafialna 7 osób.
Przygotowanie do sakramentów ma miejsce na terenie
parafii tydzień przed udzieleniem sakramentu po Mszy św. w
kolejnych świątyniach. Duszpasterstwo rodzin ma miejsce w
ramach przygotowania do sakramentów a szczególnie chrztu,
bierzmowania, pierwszej komunii św. Na terenie parafii mają
miejsce działanie sekt świadkowie Jehowy, oraz innowiercy w
zborze zielonoświątkowym oraz odłamy protestanckie jak
kościół apostolski i wyznawcy kościoła prawosławnego.
Na terenie parafii znajduje się jedna szkoła podstawowa w
Kościelcu, katechizuje Pani Angelika. Każdy odział szkolny ma
po dwie godziny tygodniowo. Na tegorocznych rekolekcjach
wielkopostnych brało udział 97% dzieci. Współpraca z
gronem pedagogicznym układa się dobrze, chociaż mogło by
być lepiej.
Od ostatniej wizytacji kanonicznej wykonano następujące
prace w kościele parafialnym wymieniono nagłośnienie, w
kościele filialnym również wymieniono nagłośnienie i
uzupełniono ławki. Na plebani pomalowano elewacje
wewnętrzną kilku pomieszczeń.

W najbliższym czasie czekają nas następujące prace
renowacji malowideł na arkadach w kościele filialnym z
pozyskaniem środków na ich z finansowanie. W kościele
pomocniczym w Małuszowie p.w. św. Józefa czeka do
naprawy elewacja zewnętrzna. A w kościele przy plebani
zamontowanie zegara i dzwonów, aby wybijały rytm życia
codziennego dnia.
W planach duszpasterskich na przyszłość chciałbym wyrazić
nadzieję, że młodzież która dzisiaj przyjmie sakrament
bierzmowania, będzie budowała Ciało Chrystusa – Kościół, że
nie będzie już małymi dziećmi, które unosi fala tam i sam, a
wiatr błędnej nauki porzucą na wszystkie strony, tak że stają
się igraszką oszukańczej gry fałszerzy lub ofiarą chytrości,
którą przebiegle stosują błędne doktryny (por.Ef.4,13-15) tzn.
że będą pogłębiać wiarę chrześcijańską i ją poszerzać przez
udział w liturgii Kościoła, życie sakramentalne i powiększenie
wiedzy religijnej, że wyznawanie wiary będzie uważać za
chlubę i będą jej świadkami do czego Duch św. poprzez olej
do namaszczenia ciała i ich zmysłów staje się skuteczny,
dzięki obecności Bóstwa a dusza zostaje uświęcona świętym i
ożywczym Duchem, którego dziś otrzymają ich uzdolni. Ufam,
że będą żywymi i aktywnymi członkami naszej Parafii nie
tylko dzisiaj ale w ciągu całego życia.

Program dnia wizytacji Kanonicznej J.E. Ks. Bp. Marka
Mendyka w parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w dniu 24.10.2017r.

Godz. 10:00 Wizyta w szkole w Kościelcu.
11:00 Odwiedziny chorych.
12:00 Rozmowa duszpasterska.
13:00 Obiad.
14:00 Kancelaria.
15:00 Koła żywego różańca.
16:00 Rada Parafialna.
16:30 Ministranci.
17:00 Eucharystia z udzieleniem sakramentu
bierzmowania.
19:00 Kolacja.