Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie. Erygowana w 1301r.
Kościoły: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie
Kościół św. Józefa w Małuszowie
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu

.......

Godziny mszy świętych

Małuszów
wtorek - piątek - 18.00 ( oprócz czwartku )
w sobotę - 18.00
w niedzielę - 8.00 oraz 12.00

Kościelec
w czwartek - 18.00
w sobotę - 16.00 w niedzielę - 10.00


Portal mieszkańców Gminy KrotoszyceŚwięty Wojciech, biskup i męczennik - główny Patron Polski


Święty o dwu imionach - w świecie chrześcijańskim jest czczony jako Adalbert, a w Polsce znany jako Wojciech. W trzech krajach jest szczególnie czczony. W Czechach urodził się i był drugim biskupem Pragi - stolicy kraju. Węgry nawiedzał kilka razy i miał tam udzielić sakramentu Bierzmowania św. Stefanowi, późniejszemu królowi. W Polsce poniósł śmierć męczeńską i tu spoczęły jego śmiertelne szczątki.

 Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Ku czci św. Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazach-płaskorzeźbach, wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha.

 Posiadamy trzy żywoty św. Wojciecha, spisane w jego czasach. Pierwszy żywot został spisany w związku z kanonizacją Świętego około roku 999, prawdopodobnie na podstawie relacji świadków: bł. Radzima i Benedykta przez Jana Kanapariusza - mnicha opactwa benedyktyńskiego na Awentynie w Rzymie. Autorem drugiego żywota spisanego w latach 1002-1004  jest św. Brunona z Kwerfurtu. W bibliotece w Tagernsee znaleziono napisany w Polsce, zapewne w wieku XI, opis śmierci męczeńskiej Świętego. O Świętym Wojciechu znajdują się obszerne wzmianki: w Kronice Thietmara oraz w Rocznikach kwedlinburskich i hildesheimskich. W latach 1260-1292 zostały spisane cuda św. Adalberta.

Nauczanie JP II

NAUCZANIE JANA PAWŁA II

Papież Jan Paweł II przez ponad 26 lat pontyfikatu ogłosił 14 encyklik. Ich fundamentem jest nauczanie Soboru Watykańskiego II, którego realizację uczynił ważnym zadaniem swej apostolskiej posługi. 

Pierwszą encykliką, ogłoszoną przez Jana Pawła II jeszcze w marcu 1979 roku był dokument Redemptor Hominis (Odkupiciel człowieka). W dokumencie Papież podkreślił niezbywalną godność i wartość każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie czy kulturę.

Największy z rodu Słowian ogromną wagę przywiązywał do godności ludzkiej pracy. Wskazywał na zagrożenia wynikające zarówno z socjalizmu, jak i budzącego się kapitalizmu. Encyklika Laborem exercens (O pracy ludzkiej) zawiera analizę problematyki pracy ludzkiej we współczesnym świecie. Ojciec Święty przedstawia ideę pierwszeństwa osoby ludzkiej wobec rzeczy i samej pracy.

Papież omawia też uprawnienia pracowników oraz rolę i zadania związków zawodowych. Kwestie społeczne, gospodarcze a przede wszystkim pracownicze zawiera również encyklika Centesimus annus. Uznając osiągnięcia gospodarcze kapitalizmu, Jan Paweł II zwraca uwagę na zagrożenie wartości etycznych, wynikające z zasad liberalizmu.

 

W dokumencie Evangelium vitae z marca 1995 r. Ojciec Święty broni wartości, a także nienaruszalności życia ludzkiego. Wykłada w niej i rozwija znane stanowisko Kościoła w sprawie tzw. aborcji, czyli zabijania nienarodzonych i tzw. eutanazji, czyli zabijania osób chorych i w podeszłym wieku oraz zajmuje się naturalnymi metodami planowania rodziny, zachęcając do ich stosowania. Encyklika była natchnieniem do stworzenia okien życia.

 

Jan Paweł II był wielkim filozofem, czego wyrazem jest encyklika”Wiara i rozum”. Jak pisał, człowiek osiąga pełnię poznania tylko wówczas, gdy korzysta z dwóch skrzydeł, dlatego dokument ukazuje wszystkie relacje zachodzące między wiarą i rozumem. „Filozofia otwarta na tajemnicę i na jej objawienie może dopomóc teologii w zrozumieniu, że mądrość treści wiary sprzyja godności człowieka i jego rozumowi – wskazywał Jan Paweł II. „Fides et ratio” to także idea Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, która wyrosła z papieskiego dokumentu. Słowa wiara, rozum i ojczyzna towarzyszą młodzieży w murach toruńskiej uczelni każdego dnia.

 

W ciągu ponad ćwierćwiecza pontyfikatu Jana Pawła II zmieniały się systemy polityczne, pękały mury uprzedzeń i wrogości, a pojawiały się nowe, czasami gwałtowniejsze i trudniejsze do przezwyciężenia, wygasały konflikty zbrojne, a następnie wybuchały kolejne, upadały ideologie i rządy. Pojawiały się coraz to nowsze trudności, którym zawsze naprzeciw w swych encyklikach wychodził Papież Jan Paweł II.


Więcej o naukach Papieża Jana Pawła II