Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie. Erygowana w 1301r.
Kościoły: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie
Kościół św. Józefa w Małuszowie
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu

.......

Godziny mszy świętych

Małuszów
wtorek - piątek - 18.00 ( oprócz czwartku )
w sobotę - 18.00
w niedzielę - 8.00 oraz 12.00

Kościelec
w czwartek - 18.00
w sobotę - 16.00 w niedzielę - 10.00


Portal mieszkańców Gminy KrotoszyceŚwięty Wojciech, biskup i męczennik - główny Patron Polski


Święty o dwu imionach - w świecie chrześcijańskim jest czczony jako Adalbert, a w Polsce znany jako Wojciech. W trzech krajach jest szczególnie czczony. W Czechach urodził się i był drugim biskupem Pragi - stolicy kraju. Węgry nawiedzał kilka razy i miał tam udzielić sakramentu Bierzmowania św. Stefanowi, późniejszemu królowi. W Polsce poniósł śmierć męczeńską i tu spoczęły jego śmiertelne szczątki.

 Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Ku czci św. Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazach-płaskorzeźbach, wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha.

 Posiadamy trzy żywoty św. Wojciecha, spisane w jego czasach. Pierwszy żywot został spisany w związku z kanonizacją Świętego około roku 999, prawdopodobnie na podstawie relacji świadków: bł. Radzima i Benedykta przez Jana Kanapariusza - mnicha opactwa benedyktyńskiego na Awentynie w Rzymie. Autorem drugiego żywota spisanego w latach 1002-1004  jest św. Brunona z Kwerfurtu. W bibliotece w Tagernsee znaleziono napisany w Polsce, zapewne w wieku XI, opis śmierci męczeńskiej Świętego. O Świętym Wojciechu znajdują się obszerne wzmianki: w Kronice Thietmara oraz w Rocznikach kwedlinburskich i hildesheimskich. W latach 1260-1292 zostały spisane cuda św. Adalberta.

Nauczanie Benedykt XVI

Nauczanie Benedykta XVI

16.04.2017 r. papież senior Benedykt XVI ukończy 90 lat.

1.Joseph Ratzinger - Benedykt XVI ur. 16.04.1927 r.  w  Marktl am Inn w Bawarii (Niemcy). Jest wybitnym profesorem teologii dogmatycznej i fundamentalnej, biskupem, kardynałem, emerytowanym papieżem. J. Ratzinger zanim został papieżem, był m. in. wikarym, katechetą, wykładowcą teologii w WSD, duszpasterzem młodzieży. Od 1981 r. był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, prawą ręką Jana Pawła II. Po śmierci papieża Polaka 2.05.2005 r.,  kardynałowie 19.04.2005 wybrali kard. J. Ratzingera na 265 biskupa Rzymu. Przyjął imię Benedykt XVI na cześć św. Benedykta, patrona Europy i papieża Benedykta XV (pontyfikat 1914-1922) znanego z dobroci, modlitwy o pokój, organizowania opieki nad jeńcami i łagodzenia skutków I wojny światowej.[1] Jako papież 1.05.2011 r. beatyfikował Jana Pawła II (kanonizacji dokonał papież Franciszek 27.04.2014 r.), uczestniczył w ŚDM w Kolonii w 2005 r., pielgrzymował do Polski w maju 2006 r. Ogłosił rok św. Pawła (29.06.2008 -29.06.2009r.) z okazji 2000 lat narodzin apostoła oraz rok wiary (11.10.2012-24.11.2013 r.) z okazji 50-tej rocznicy rozpoczęcia Soboru Watykańskiego II. 28.02.2013 po 8 latach przeszedł na emeryturę.


Więcej o naukach Papieża Benedykta XVI
.

2.Pan Jezus powołał Piotra, aby nawróciwszy się umacniał braci w wierze (Łk 22,31-34). Następcy Piotra czynią to nauczając poprzez kazania, przemówienia, katechezy, podróżując do innych krajów, a także m.in. przez pisane dokumenty: encykliki, adhortacje, listy, bulle itp. Encyklika to pismo papieża skierowane do hierarchii, wiernych, niekiedy wszystkich ludzi dobrej woli, stanowi wykład nt. wiary, kultu, moralności, kwestii społecznych itp. Benedykt XVI napisał 3 encykliki: „Deus Caritas est” (Bóg jest miłością) o miłości chrześcijańskiej, „Spe salvi” (Nadzieją zbawieni) o chrześcijańskiej nadziei, „Caritatis in veritate” (Miłość w prawdzie) o integralnym rozwoju ludzkim i miłości w prawdzie. Ostatnia „Lumen fidei” (Światło wiary), została dokończona przez papieża Franciszka. Papież napisał też adhortację o Eucharystii „Sacramentum caritatis”, o Słowie Bożym („Verbum Domini”), o Kościele w Afryce („Africae Munus”), oraz trzytomową książkę pt. „Jezus z Nazaretu” będącą owocem jego modlitewnej i biblijno-teologicznej medytacji i refleksji.

  1. W 1-rwszej encyklice (DCE) papież podkreślał biblijną prawdę akcentowaną przez apostoła Jana, że Bóg jest miłością (1J 4,7-21). Oznacza to, że jest wspólnotą miłujących się Osób Boskich: Ojca, Syna i Ducha Św. Z nadmiaru tej miłości Bóg stworzył świat, aniołów i ludzi, obdarzając nas wolnością. Papież pisał też o miłości erotycznej (gr. eros) bezwarunkowej (gr. agape) i miłosiernej (łac. caritas). Ta ostatnia przejawia się w życzliwości, dobroci i działalności charytatywnej. W drugiej (SS) podkreślał, że wierzymy, iż zostaliśmy odkupieni przez Syna Bożego. Miłość Stwórcy, odkupienie i uświęcenie, jeśli je przyjmiemy z posłuszeństwem wiary i miłością, stają się podstawą nadziei na życie wieczne (por. Rz 8,18-30). W trzeciej (CinV) podkreślał związek miłości z prawdą (por. 1 J 3,11-24). Podejmował też temat globalizacji i ekonomii, które potrzebują odpowiedzialności i postępowania etycznego opartych na prawie naturalnym i Bożym. W ostatniej (LF), dokończonej przez papieża Franciszka, wskazywał, że wiara, słowo Boże są światłem na drogach naszego życia.
  2. Warto się wsłuchiwać w głos Boga który przemawia do nas przez Papieży i wcielać te wskazówki w życie.

 Modlitwa: Panie Jezu, dziękuję Ci za dar pontyfikatu Benedykta XVI, dar jego świadectwa, życia i nauczania. Błogosław mu Panie i obdarzaj wszelkimi łaskami.


Więcej o naukach Papieża Benedykta XVI