Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie. Erygowana w 1301r.
Kościoły: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie
Kościół św. Józefa w Małuszowie
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu

.......

Godziny mszy świętych

Małuszów
wtorek - piątek - 18.00 ( oprócz czwartku )
w sobotę - 18.00
w niedzielę - 8.00 oraz 12.00

Kościelec
w czwartek - 18.00
w sobotę - 16.00 w niedzielę - 10.00


Portal mieszkańców Gminy KrotoszyceŚwięty Wojciech, biskup i męczennik - główny Patron Polski


Święty o dwu imionach - w świecie chrześcijańskim jest czczony jako Adalbert, a w Polsce znany jako Wojciech. W trzech krajach jest szczególnie czczony. W Czechach urodził się i był drugim biskupem Pragi - stolicy kraju. Węgry nawiedzał kilka razy i miał tam udzielić sakramentu Bierzmowania św. Stefanowi, późniejszemu królowi. W Polsce poniósł śmierć męczeńską i tu spoczęły jego śmiertelne szczątki.

 Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Ku czci św. Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazach-płaskorzeźbach, wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha.

 Posiadamy trzy żywoty św. Wojciecha, spisane w jego czasach. Pierwszy żywot został spisany w związku z kanonizacją Świętego około roku 999, prawdopodobnie na podstawie relacji świadków: bł. Radzima i Benedykta przez Jana Kanapariusza - mnicha opactwa benedyktyńskiego na Awentynie w Rzymie. Autorem drugiego żywota spisanego w latach 1002-1004  jest św. Brunona z Kwerfurtu. W bibliotece w Tagernsee znaleziono napisany w Polsce, zapewne w wieku XI, opis śmierci męczeńskiej Świętego. O Świętym Wojciechu znajdują się obszerne wzmianki: w Kronice Thietmara oraz w Rocznikach kwedlinburskich i hildesheimskich. W latach 1260-1292 zostały spisane cuda św. Adalberta.

Domowe Kręgi Biblijne

 1. Czym są Domowe Kręgi Biblijne?DKB to jedna z najprostszych form spotkań biblijnych, zainicjowana przez ks. Jana Kruczyńskiego. Sieć DKB ma na celu odnowę parafii poprzez małe grupy (wspólnoty podstawowe). Są to wspólnoty spotykające się w domach jako część większej całości, jaką jest parafia. 

 1. Schemat Domowego Kręgu Biblijnego

1 Pieśni

2 Jeden rozdział z Nowego Testamentu (począwszy od Ewangelii wg św. Mateusza) -    czytany głośno (wspólnie)

3 Homilia do powyższego rozdziału - czyta osoba prowadząca krąg

4 Modlitwa próśb – jak w modlitwie wiernych podczas Mszy św.

5 Pieśń

6 „Ojcze nasz” i „Zdrowaś Maryjo” 

 1. Jak założyć Domowy Krąg Biblijny?

Aby dołączyć do naszej wspólnoty, zacznij czytać Słowo Boże w swoim domu – jeden rozdział raz w tygodniu o stałej porze. Zapraszaj na to spotkanie swoich domowników lub przyjaciół. Następnie zgłoś ten fakt u ks. proboszcza lub pary koordynującej, a otrzymasz teksty homilii do wykorzystania w trakcie spotkań DKB. 

 1. Powody, dla których warto zacząć. 

Gdy prowadzisz Domowy Krąg Biblijny………

 

 1. OgłaszaszKrólestwo Boże w Twoim domu.
 2. Wchodzisz w relację osobistą z Jezusem.
 3. Otwierasz się na działanie Ducha Świętego.
 4. Doświadczasz nawrócenia, przemiany serca.
 5. Słowo Boże Cię uzdrawia.
 6. Umacniasz się i wzrastasz wwiarze.
 7. Budujesz relacje w małej wspólnocie.
 8. Dajesz świadectwoo Jezusie.
 9. Przyprowadzasz do JezusaTwoich bliźnich.
 10. Słowo Boże daje Ci światło i rozeznanie.
 11. Nabierasz zdrowego dystansu do problemów, bo Jezus je rozwiązuje.
 12. Poznajesz Biblięi kształtujesz w sobie mentalność biblijną