Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
Amen.

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie. Erygowana w 1301r.
Kościoły: Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Małuszowie
Kościół św. Józefa w Małuszowie
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kościelcu

.......

Godziny mszy świętych

Małuszów
wtorek - piątek - 18.00 ( oprócz czwartku )
w sobotę - 18.00
w niedzielę - 8.00 oraz 12.00

Kościelec
w czwartek - 18.00
w sobotę - 16.00 w niedzielę - 10.00


Portal mieszkańców Gminy KrotoszyceŚwięty Wojciech, biskup i męczennik - główny Patron Polski


Święty o dwu imionach - w świecie chrześcijańskim jest czczony jako Adalbert, a w Polsce znany jako Wojciech. W trzech krajach jest szczególnie czczony. W Czechach urodził się i był drugim biskupem Pragi - stolicy kraju. Węgry nawiedzał kilka razy i miał tam udzielić sakramentu Bierzmowania św. Stefanowi, późniejszemu królowi. W Polsce poniósł śmierć męczeńską i tu spoczęły jego śmiertelne szczątki.

 Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult szybko ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Wojciech jest jednym z trzech głównych patronów Polski (obok NMP Królowej Polski i św. Stanisława ze Szczepanowa, biskupa i męczennika). Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej, warmińskiej i diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna, Trzemeszna, Serocka. Ku czci św. Wojciecha zostały zrobione słynne drzwi gnieźnieńskie, na których w 18 obrazach-płaskorzeźbach, wykonanych w brązie, są przedstawione sceny z życia św. Wojciecha.

 Posiadamy trzy żywoty św. Wojciecha, spisane w jego czasach. Pierwszy żywot został spisany w związku z kanonizacją Świętego około roku 999, prawdopodobnie na podstawie relacji świadków: bł. Radzima i Benedykta przez Jana Kanapariusza - mnicha opactwa benedyktyńskiego na Awentynie w Rzymie. Autorem drugiego żywota spisanego w latach 1002-1004  jest św. Brunona z Kwerfurtu. W bibliotece w Tagernsee znaleziono napisany w Polsce, zapewne w wieku XI, opis śmierci męczeńskiej Świętego. O Świętym Wojciechu znajdują się obszerne wzmianki: w Kronice Thietmara oraz w Rocznikach kwedlinburskich i hildesheimskich. W latach 1260-1292 zostały spisane cuda św. Adalberta.

Sakrament Bierzmowania


Sakrament Bierzmowania jest naturalnym i koniecznym dopełnieniem łaski chrztu świętego. Przez ten sakrament ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa do szerzenia wiary słowem i uczynkiem, oraz do bronienia jej.

Każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania. Tradycja Kościoła łacińskiego podaje jako odpowiedni czas przyjęcia sakramentu bierzmowania tzw. „wiek rozeznania”, czyli wiek około 15-17 lat.

Przygotowanie do bierzmowania jest wymagane przez Kościół i zgodnie z zaleceniami Episkopatu Polski obejmuje trzy lata (dwa lata przygotowania dalszego i rok bezpośredniego przygotowania). Przygotowanie dalsze dotyczy uczniów klas pierwszych i drugich gimnazjum i wyraża się w organizowanych cyklicznie spotkaniach formacyjnych w kościele parafialnym i w aktywnym udziale kandydatów w życiu sakramentalnym (regularna Msza św. i sakrament spowiedzi). W ramach bezpośredniego przygotowania uczniowie klas trzecich gimnazjum przez cały rok uczestniczą w organizowanych w kościele spotkaniach i konferencjach, nabożeństwach w ciągu roku liturgicznego, Mszach świętych. Przygotowanie bezpośrednie kończy egzamin potwierdzający znajomość podstawowej wiedzy religijnej którą powinien posiadać przyjmujący sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.

Świadkiem sakramentu bierzmowania może być dowolna osoba wybrana przez kandydata, która sama przyjęła wcześniej ten sakrament i może w stanie łaski uświęcającej przyjąć Komunię św. w czasie uroczystości bierzmowania.

Osoby dorosłe, które z różnych przyczyn nie przystąpiły do sakramentu bierzmowania, mają taką możliwość, po uprzednim przygotowaniu. Bierzmowanie dla takich osób jest udzielane w określonych przez Kurię Biskupią terminach w wybranych kościołach naszej diecezji. Dokładne informacje są zawsze udzielane w naszej kancelarii parafialnej.